Fritt Val av Hjälpmedel i Region Stockholm
Ger dig fler möjligheter och större delaktighet.