Information om Patientlagen

Redan 2011 gav regeringen utredaren Johan Assarsson i uppgift att lämna förslag på hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas samt förslag på en ny patientlagstiftning. Utredningen fick namnet Patientmaktsutredningen. Resultatet blev den nya patientlagen som trädde i kraft i januari 2015 och som samlar bestämmelser med betydelse för patientens ställning.