Information till dig som förskrivare

Fritt val av hjälpmedel är ett alternativt sätt att få hjälpmedel i Region Stockholm (Stockholms län) som syftar till att öka brukares inflytande vid val av hjälpmedel.

Vid ordinarie förskrivning lånar brukaren hjälpmedel, vid fritt val av hjälpmedel köper man ett hjälpmedel med hjälp av en rekvisition. Möjligheten till fritt val av hjälpmedel finns i Region Stockholm för vissa hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel. Nedan finner du som förskrivare mer information om Fritt Val.